In het Medisch Expertise Centrum (MEC) kunt u beschikken over een medische expertise door een onafhankelijke specialist. Afspraken zonder wachttijd en rapportage binnen vier weken volgens standaard richtlijnen.

Oorspronkelijk zijn wij gericht op Psychiatrie en Psychologie, Cardiologie, Neurologie en Revalidatiegeneeskunde maar daarnaast zijn ook Orthopedie, Traumatologie, Heelkunde, Bedrijfskunde en diverse andere specialisaties bereikbaar.

Wij leveren professioneel en onafhankelijk advies, onder andere op het gebied van inschatting van arbeidsvermogen en beperkingen steeds tegen de achtergrond van diagnostiek. Het vaststellen van letselgerelateerde beperkingen en de mate van invaliditeit behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Wilt u telefonisch overleg? Dan stellen wij dat zeer op prijs.
Contactpersonen: Marten Kazemier, Lies van Rhede, Wim Koffijberg